آنتی ویروس دکتر وب

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

Dr.Web Anti-virus for Linux – 1PC

Dr.Web Anti-virus for Linux – 1PC
180,000 تومان
زمان شمارش معکوس

180,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for Linux – 1PC

Dr.Web Anti-virus for Linux – 1PC
180,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت در مقابل برنامه های مخرب که هدفشان سیستم عامل Linux باشد

حفاظت در مقابل نرم افزارهای مخرب نوشته شده برای سیستم عامل های دیگر

180,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for macOS – 5PC

Dr.Web Anti-virus for macOS – 5PC
650,000 تومان
زمان شمارش معکوس

650,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for macOS – 5PC

Dr.Web Anti-virus for macOS – 5PC
650,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت در مقابل برنامه های مخرب که هدفشان سیستم عامل macOS X باشد

حفاظت در مقابل نرم افزارهای مخرب نوشته شده برای سیستم عامل های دیگر

650,000 تومانخرید

Dr.Web KATANA Anti-Ransomware

Dr.Web KATANA Anti-Ransomware
170,000 تومان
زمان شمارش معکوس

170,000 تومانخرید

Dr.Web KATANA Anti-Ransomware

Dr.Web KATANA Anti-Ransomware
170,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

آنتی ویروس بدون پایگاه داده ویروس

حفاظت جامع در برابر ویروس ها و حملات هکرها

170,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space – 1PC

Dr.Web Security Space – 1PC
180,000 تومان
زمان شمارش معکوس

180,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space – 1PC

Dr.Web Security Space – 1PC
180,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت جامع و فراگیر برای سیستم عامل های Windows

آنتی ویروس برای سیستم عامل های Mac OS X و Linux

تشخیص و خنثی سازی کارآمد تمامی انواع بدافزارها با استفاده از Dr.Web Scanner

180,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space – 5PC

Dr.Web Security Space – 5PC
650,000 تومان
زمان شمارش معکوس

650,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space – 5PC

Dr.Web Security Space – 5PC
650,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت جامع و فراگیر برای سیستم عامل های Windows

آنتی ویروس برای سیستم عامل های Mac OS X و Linux

تشخیص و خنثی سازی کارآمد تمامی انواع بدافزارها با استفاده از Dr.Web Scanner

650,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space for Mobile

Dr.Web Security Space for Mobile
60,000 تومان
زمان شمارش معکوس

60,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space for Mobile

Dr.Web Security Space for Mobile
60,000 تومان

60,000 تومانخرید

Dr.Web Server Security Suite

Dr.Web Server Security Suite
1,200,000 تومان
زمان شمارش معکوس

1,200,000 تومانخرید

Dr.Web Server Security Suite

Dr.Web Server Security Suite
1,200,000 تومان

این گروه که شامل محافظت از سرورهای موجود در شبکه با سیستم عامل های چون:

سیستم عامل ویندوز

سیستم عامل یونیکس

سیستم عامل مک

سیستم عامل ناول

1,200,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for macOS – 1PC

Dr.Web Anti-virus for macOS – 1PC
180,000 تومان
زمان شمارش معکوس

180,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for macOS – 1PC

Dr.Web Anti-virus for macOS – 1PC
180,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت در مقابل برنامه های مخرب که هدفشان سیستم عامل macOS X باشد

حفاظت در مقابل نرم افزارهای مخرب نوشته شده برای سیستم عامل های دیگر

180,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for Linux – 2PC

Dr.Web Anti-virus for Linux – 2PC
290,000 تومان
زمان شمارش معکوس

290,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for Linux – 2PC

Dr.Web Anti-virus for Linux – 2PC
290,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت در مقابل برنامه های مخرب که هدفشان سیستم عامل Linux باشد

حفاظت در مقابل نرم افزارهای مخرب نوشته شده برای سیستم عامل های دیگر

290,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space – 2PC

Dr.Web Security Space – 2PC
290,000 تومان
زمان شمارش معکوس

290,000 تومانخرید

Dr.Web Security Space – 2PC

Dr.Web Security Space – 2PC
290,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت جامع و فراگیر برای سیستم عامل های Windows

آنتی ویروس برای سیستم عامل های Mac OS X و Linux

تشخیص و خنثی سازی کارآمد تمامی انواع بدافزارها با استفاده از Dr.Web Scanner

290,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for macOS – 2PC

Dr.Web Anti-virus for macOS – 2PC
290,000 تومان
زمان شمارش معکوس

290,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for macOS – 2PC

Dr.Web Anti-virus for macOS – 2PC
290,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت در مقابل برنامه های مخرب که هدفشان سیستم عامل macOS X باشد

حفاظت در مقابل نرم افزارهای مخرب نوشته شده برای سیستم عامل های دیگر

290,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for Linux – 5PC

Dr.Web Anti-virus for Linux – 5PC
650,000 تومان
زمان شمارش معکوس

650,000 تومانخرید

Dr.Web Anti-virus for Linux – 5PC

Dr.Web Anti-virus for Linux – 5PC
650,000 تومان

هدیه رایگان، نسخه آنتی ویروس موبایل جهت حفاظت از دستگاه تلفن همراه شما

حفاظت در مقابل برنامه های مخرب که هدفشان سیستم عامل Linux باشد

حفاظت در مقابل نرم افزارهای مخرب نوشته شده برای سیستم عامل های دیگر

650,000 تومانخرید